Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Koszalinie


nr rachunku bankowego:
95 1240 1428 1111 0010 4473 9615


kod Swift Banku: PKOPPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL95 1240 1428 1111 0010 4473 9615